Speeding Up Engineering

Tot nu toe nam nam het berekenen van technische modellen al gauw enkele dagen in beslag. ‘Dat moet sneller kunnen’, dacht Gert Jan van Hoorn en hij ontwikkelde Speeding Up Engineering kortweg SUE.

SUE is een geavanceerde methode voor het berekenen en tekenen van zowel standaardproducten als klantspecifieke uitvoeringen.
Door het combineren van bestaande programma’s zoals 3D CAD-programma’s en rekenprogramma’s, is het mogelijk de engineeringtijd en daarmee de kosten flink te reduceren.
Door de ingebrachte intelligentie in het rekenprogramma te combineren met moderne 3D CAD-programma’s, kan veel routinewerk worden vermeden.

Voordelen

Waar tot nu toe engineers drie tot vijf dagen nodig hadden voor het modelleren en tekenen, kunnen onder optimale omstandigheden en met behulp van SUE, werktekeningen in tien minuten klaar zijn.

Naast het genereren van berekeningen en tekeningen is het ook mogelijk stuklijsten te genereren.
Het systeem is geschikt te maken voor een specifiek product dat steeds moet worden aangepast aan inbouwmaten, sterkte- en stijfheidseisen.

SUE heeft meer voordelen. Vaak ontstaan slordigheidsfouten wanneer oude tekeningen uit de kast worden gehaald en ze worden aangepast aan de nieuwe situatie. Met SUE is dit verleden tijd. Ook het goedkeuringsproces kan eerder in gang kan worden gezet en engineers kunnen zich nu weer met hun eigenlijke werk bezighouden.

Uitbreidingen

In principe is het systeem uit te breiden waardoor de voorcalculatie sneller en nauwkeuriger hun berekening kunnen doen. Als SUE hieraan wordt gekoppeld, ontstaat een nieuw fenomeen. SE (Skip Engineering).
Ook zijn uitbreidingen denkbaar zoals het genereren van pakbonnen, zaaglijsten en inkooporders.